In najaar 2012 heeft de gemeente Rijswijk heeft de mogelijkheden voor dakopbouwen in de wijk Leeuwendaal verruimd. Om het woonplezier te verhogen is behoefte aan uitbreidingsmogelijkheden binnen de woning. Een verhuizing kan worden voorkomen. In de Beleidsregel Dakopbouwen Leeuwendaal is . Kraak & Tack is op de hoogte van de mogelijkheden.

Woont u in Leeuwendaal en bent u van plan om een dakopbouw te realiseren?  Als een dakopbouw (of afronding van de derde bouwlaag) is toegestaan, kan Kraak & Tack voor u een omgevingsvergunning aanvragen. Het ontwerp wordt vervolgens getoetst door de Welstands- en monumentencommissie. Daarbij kijkt men naar de eventueel al aanwezige dakopbouwen en kappen in de omgeving, en hiervoor gelden de richtlijnen uit het beeldkwaliteitsplan “Leeuwendaal”. Na een positief welstandsadvies kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een dakopbouw worden gegeven. Vervolgens kan Kraak & Tack uw wensen verder uitwerken tot werktekeningen waarmee de aannemer uw verbouwing uitvoert.

Laat u informeren over onze werkwijze:

www.bouwaanvraag-architecten.nl

> www.rijswijk.nl


Aanbevolen artikelen bezonning.

    Geen documenten gevonden.