Projecten en advies

Informatie

Omschrijving: Ter verduidelijking van een badkamerverbouwing zijn enkele varianten schetsmatig uitgewerkt. Eén van de belangrijke vragen was of er een tweede kleine badkamer gerealiseerd kon worden. Door verschillende mogelijkheden inzichtelijk te maken en te verduidelijken kon er een weloverwogen keuze gemaakt worden. Vervolgens hebben we inspiratie gegeven op het gebied van materialisatie en inrichting. Tot slot is het definitieve ontwerp verder uitgewerkt en uitgevoerd.

Werkzaamheden: schetsontwerp, definitief ontwerp en aannemersselectie.

aannemer(s): A. Lucas, M. van de Noort