Projecten en advies

Informatie

Omschrijving: Uitbreiding healthcentre met ruim 400m2. Een gedeelte van het naastliggende pand is verbonden met het bestaande healthcentre middels een corridor. 

Werkzaamheden: bestaande toestand, controle meting, schetsontwerp, brandveiligheidsinventarisatie, vergunningstekeningen, gebruiksmeldingstekeningen, technische omschrijving, principe details.